Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan anonyymisti sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Analysoimme evästeiden avulla kerättyä verkkoliikenteen anonyymiä dataa ja parantelemme verkkosivustoa sen mukaan. Saatamme osoittaa mainoksia sivuilla käyneille, jos heillä on vierailuun käytetyssä selaimessa käytössä evästeiden tallentaminen.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Verkkoanalytiikkapalveluilla kerätään verkkosivuilla kävijöistä yksilöimätöntä dataa, joka käsittää:

  • Ikä, sukupuoli, maa, kaupunki, kieli, verkkopalveluntarjoajan tiedot
  • Istunnot, istuntojen määrä käyttäjää kohti, sivuston käyttötiedot
  • Verkkoselailun perusteella indikoituja epätarkkoja kiinnostuksen kohteita
  • Sivuston hakukenttiin syötetyt lausekkeet
  • Vierailuun käytetyn päätelaitteen tekniset ominaisuudet

Verkkosivuston kautta kerätty data ei ole yhdistettävissä henkilötietoihin, ellei käyttäjä ota yhteyttä verkkosivuston kautta ja luovuta tietojaan. Yhteydenoton myötä annettuja tietoja ei tallenneta analytiikkatyökaluihin.